Rezultatele proiectului

Implementarea cu succes a Proiectului va fi cuantificată pe baza obținerii următoarelor rezultate:

  • Beneficiarul C.J. Arad prin Unitatea de Implementare a Proiectului este capabilă să implementeze cu succes toate activitățile Proiectului precum şi a altor proiecte ulterioare de investiții complementare;

  • Instalaţiile de gestionare a deşeurilor sunt puse în funcțiune la timp şi respectă parametrii tehnico economici stabiliți;

  • Echipamentele furnizate prin Proiect sunt furnizate în teritoriu și sunt bine gestionate de către Operatorii de salubritate și populație;

  • Documentele de atribuire pentru contractele de delegare a serviciului de salubritate şi pentru contractele de operare a obiectivelor nou construite sunt de cea mai bună calitate şi sunt aprobate de autoritățile române responsabile (Ministerul Finantelor Publice);

  • Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubritate şi cele de operare a obiectivelor nou construite sunt elaborate, semnate şi se derulează;

  • Publicul larg din județul Arad este bine informat în cu privire la domeniul gestionării deşeurilor și pune în aplicare practicile de colectare selectivă;


CAUTA ÎN SITE

STATISTICI

Vizitatori azi: _
Vizitatori total: _