PUNE O ÎNTREBARE

 1. Care este obiectivul acestui proiect și ce presupune el mai exact?

 2. Obiectivul general al proiectului este de a implementa un sistem de management integrat al deșeurilor solide la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare și obiectivele stabilite prin Programul Operaţional Sectorial ”Mediu”. Proiectul cuprinde măsuri de colectare selectivă, transport, transfer și tratate, incluzând și elemente de reciclare și compostare a deșeurilor. De asemenea proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional îmbunătăţit, bazat pe gestionarea regională a deșeurilor ce va avea în vedere creșterea gardului de participare și conștientizare a publicului.

  Proiectul care are drept obiect implementarea Sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Arad este în desfășurare în aproape toate componentele sale și a constat în licitarea, atribuirea și implementarea următoarelor:

  Un contract de furnizare de bunuri – unități de compostare individuale, containere și pubele

  Două contracte de furnizare vehicule și echipamente – un concasor mobil, un autoturism pick-up, 10 vehicule pentru colectarea și transportul deșeurilor de 10 mc pentru mediul rural și 7 vehicule pentru colectarea și transportul deșeurilor de 16 mc pentru mediul urban

  Un contract de Asistență tehnică în implementarea proiectului și supervizarea activităților de construcții

  Un contract de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții

  Un contract de prestare de servicii de audit

   

 3. Cine va fi operatorul de salubritate care va ridica deșurile?

 4. Ca optiuni de realizare a serviciului public de operare a staţiilor de transfer precum și a instalaţiilor de sortare și compostare, atât Consiliul Judetean Arad cât și administraţiile publice locale, care au delegat către CJA realizarea tuturor demersurilor și acţiunilor necesare în vederea implementarii proiectului menţionat, au avut la dispoziţie ceea ce oferă legislaţia româna în vigoare şi anume, gestiunea directă şi gestiunea delegată.

  Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

  Gestiunea delegată , conform prevederilor art. 30 alin (1) din Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, este modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile şi responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.

  Operatorii vor fi desemnați în urma unei licitații.

 5. Care este numărul de pubele/tomberoane în care vor trebui depuse deșeurile?

 6. În cadrul acestui proiect se vor distribui 4 tipuri de pubele/containere, fiecare pentru un anumit tip de deșeu:

  – galben- pentru metal și plastic

  – albastru- pentru hârtie și carton

  – verde- pentru sticlă

  -maro- pentru deșeurile menajere, biodegradabile

  Pentru gospodăriile din mediul rural, se vor împărți compostoare individuale, pentru obținerea compostului.

 7. Ce reprezintă Stațiile de Sortare și Transfer și care este rolul lor?

 8. Stațiile de transfer vor servi la eficientizarea transportului deseurilor reziduale din zonele colectare până la depozitul ecologic zonal. Transportul deseurilor se va realiza în urma compactării unei anumite cantități în containere de diverse capacități. Containerele sunt apoi preluate si transportate de utilaje de transport specializate. Folosind stațiile de transfer în cadrul acțiunii de gestionare a deseurilor menajere, se realizează o economie de combustibil, forță de muncă, echipamente si se reduce uzura echipamentelor de circa 6 ori față de transportul convențional al acestor deseuri spre depozitul conform existent la nivelul județului Arad.

  Stația de sortare este necesară pentru separarea deseurilor pe tip de material în vederea

  reciclării. În statia de sortare nu vor ajunge decât deseuri colectate separat, adica deseurile de

  hârtie și carton, respectiv deseurile metalice si din plastic.

  În cadrul stației de sortare fluxul tehnologic este următorul:

  • transportul deseurilor reciclabile colectate separat cu auto-gunoiere la stașia de sortare;

  • receptia deseurilor reciclabile în cadrul stației de sortare prin cântărirea vehiculului de

  • transport încărcat la intrarea pe amplasament;

  • descărcarea deseurilor în rampa de alimentare a liniei de sortare;

  • separarea metalelor cu separator magnetic;

  • sortarea manuală a deseurilor reciclabile pe tip de material si depozitarea în containere

  • speciale dispuse în apropierea posturilor de sortare, amplasate de o parte si de alta a

  • liniei de sortare;

  • compactarea deseurilor reciclabile (hartie, carton, plastic, metal);

  • stocarea temporară a materialelor reciclabile;

  • deseurile reziduale sunt colectate în containere, care după umplere se vor transporta la

  • stașia de transfer în vederea trasportului la depozit;

  • transportul deseurilor reciclabile la valorificatori.

   

 9. Ce reprezintă compostarea?

 10. Prin compostare se înțelege totalitatea transformărilor microbiene, biochimice, chimice si fizice pe care le sufera deseurile organice, vegetale si animale, de la starea lor inițiala si până ajung în diferite stadii de humificare, stare calitativ deosebită de cea initiala, produsul rezultat fiind cunoscut sub numele de compost. Acest material poate fi utilizat ca îngrăsământ natural de grădină. În mediul rural se recomandă folosirea compostoarelor individuale ce vor fi împărțite populației.


Transmiteţi un mesaj

CAUTA ÎN SITE

STATISTICI

Vizitatori azi: _
Vizitatori total: _