Prezentare proiect

În urma unei evaluări ample derulate de către reprezentanții administrației județene și locale sprijiniți de specialiști în domeniu, s-a constatat că sistemul de management al deșeurilor existent la nivelul județul Arad înregistra deficiențe majore a tuturor componentelor specifice: colectare-transport-depozitare/tratare.

În sensul remedierii acestei situații, în anul februarie 2010, Consiliul Judeţean Arad a solicitat şi primit fonduri europene prin programul POS Mediu în vederea implementării proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide (SMIDS) la nivelul întregului judeţ. Valoarea totală a proiectului este de 122.573.648 lei, din care valoare eligibilă conform POS, 112.905.765 lei. Din această ultimă valoare, co-finanțarea Uniunii Europene prin FEDR a fost 80%, adică 90.324.607 lei. Cealaltă parte a finanțării POS Mediu este asigurată de la bugetul de stat (18%) și de bugetul local (2%).

Prin aceasta finanţare se asigură amenajarea unor facilităţi pentru tratarea deşeurilor şi achizitia unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare şi conștientizare a publicului şi încheiată de delegarea gestiunii unor importante componente ale serviciului de salubritate.

Ţinând cont de complexitatea măsurii care include investiții, achiziții de bunuri, atribuiri de contracte de delegare a gestiunii şi desfasurarea unei ample campanii de informare şi constientizare a publicului, Consiliul Judeţean Arad (în calitate de Autoritate Contractantă) a solicitat asigurarea unei Asistenţe Tehnice pentru a fi sprijinit la aducerea la bun sfârşit a fiecareia dintre componentele menţionate mai sus.

Implementarea proiectului a început în Septembrie 2010 și este programată a se va încheia în luna Decembrie 2015.


CAUTA ÎN SITE

STATISTICI

Vizitatori azi: _
Vizitatori total: _