Managementul Deșeurilor

Managementul deșeurilor reprezintă totalitatea activităților de colectare, transport, tratare (depozitare/incinerare), administrare și monitorizare a fluxului de deșeuri. În general conceptul este asociat fluxului de materiale reziduale produse prin activitățile umane, iar procesul este derulat pentru a reduce efectele negative asupra sănătății si mediului ambiant. Toate fracțiunile de deșeuri, indiferent că sunt solide, lichide, gazoase sau radioactive reprezintă obiectul managementului deșeurilor.

În ultimele două decenii s-a impus tot mai mult la nivel mondial conceptul de management integrat al deșeurilor. Orice ansamblu de activități din domeniul gestiunii deșeurilor la nivel de județ poate fi privit ca un sistem de management al deșeurilor, dar spre diferență un sistem integrat implică o inter-conexiune funcțională, eficacitate și eficiență.

Directivele europene din domeniu, asa cum sunt reflectate în legislația din Romania, se concentrează pe asigurarea disponibilității unei rețele integrate de mijloace de tratare și depozitare a deșeurilor, promovând reducerea volumului de deșeuri, refolosirea, reciclarea și recuperarea lor și reducerea treptată a depozitării deșeurilor biodegradabile.

Ierarhia Gestiunii Deșeurilor se află la baza politicii europene și naționale în domeniu și indică prioritatea diferitelor opțiuni de management al deșeurilor:

• Reducere – prin evitarea sau reducerea la minim a deșeurilor

• Refolosire – folosirea obiectelor pentru a întârzia intrarea în fluxul deșeurilor

• Reciclare – reprocesarea materialelor în noi materiale și produse brute

• Recuperare – recuperarea energiei din deșeuri

• Depozitare – la un înalt standard de performanță în domeniul protecției mediului


CAUTA ÎN SITE

STATISTICI

Vizitatori azi: _
Vizitatori total: _