Consiliul Judeţean Arad

În cadrul Proiectului, Consiliul Județean Arad se află în poziția de Autoritate Contractantă, fiind practic responsabil principal pentru implementarea cu succes a acestuia. Ţinând cont însă de complexitatea Proiectului care include investiții, achiziții de bunuri, atribuiri de contracte de delegare a gestiunii şi desfășurarea unei ample campanii de informare şi conștientizare a publicului, Consiliul Judeţean Arad a solicitat asigurarea unei Asistente Tehnice pentru a fi sprijinit la aducerea la bun sfârșit a fiecăreia dintre componentele menționate mai sus. Astfel, Consiliul Județean Arad poate fi considerat ca prim Beneficiar al Măsurii beneficiind de sprijin în:

  • gestionarea Contractului de Finanţare încheiat cu AM (Ministerul Mediului) și implementarea cu succes a Proiectului;

  • corelarea cu alte autorități româneşti (OI, AM) în pregătirea Manualului de Proceduri pentru Departamentul de Achiziții;

  • pregătirea unui sistem de arhivare şi monitorizare a documentelor compatibil cu SMIS;

  • supervizarea lucrărilor astfel încât să se asigure un nivel înalt de calitate a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale, în special cu Legea 10/1995 a Calității în Construcții;

  • asigurarea recepției bunurilor şi echipamentelor, realizarea probelor tehnologice şi punere în funcțiune a capacităților de tratare, recepția finală;

  • creșterea capacității manageriale a membrilor Unității de Implementare a Proiectului (UIP) şi a specialiștilor ADI SIGD ARAD;

  • asigurarea unei bune vizibilități a sistemului de gestionare integrata a deşeurilor în judetul Arad, finanțat prin POS Mediu și conștientizarea publicului;

Pentru informații suplimentare despre Consiliul Județean Arad, vă rugăm să accesați pagina de internet www.cjarad.ro


CAUTA ÎN SITE

STATISTICI

Vizitatori azi: _
Vizitatori total: _